Oficomplet

Copate

El servei al Consorci de Polítiques ambientals ha estat clar, unes taules adients als espais de feina de cada sala, formant lloc de treball per a quatre persones. Cada taula amb un suport d’electrificació individual i base d’endolls, xarxa i telèfon. Les cadires totalment ergonòmiques que compleixen amb la normativa actual.

S’ha subministrat la línia Vital Pro blanca, combinada en potes d’alumini blanc. Amb mampares de separació.

Comparteix :